058 - Gakkou Gurashi! ( School-Live! ) - Opening


Titulo / Title: Friend Shitai [ ふ・れ・ん・ど・し・た・い ]
Grupo / Group: Gakuen Seikatsu-bu [ 学園生活部 ]

No hay comentarios:

Publicar un comentario